Âdam glömde och så gjorde vi

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3076)

3076 – ´Abdul-Hamîd berättade för oss: Abû Nu´aym berättade för oss: Hishâm bin Sa´d berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Allâh skapade Âdam, strök Han hans rygg så att varje själ från hans avkomma som Han skulle skapa till Domedagen föll från hans rygg. Han försåg varje människa med ett ljussken mellan hennes ögon. Därefter presenterade Han dem för Âdam som sade: ”Vilka är dessa, Herre?” Han sade: ”Dessa är dina avkommor.” Bland dem såg han en man vars ljussken mellan hans ögon han blev förtjust i och sade: ”Vem är han, Herre?” Han sade: ”En man från de senare samfunden från din avkomma. Han heter Dâwûd.” Han sade: ”Hur länge ska Du låta honom leva, Herre?” Han sade: ”Sextio år.” Han sade: ”Herre! Ge honom fyrtio år av mitt liv.” När Âdams liv var över, kom Dödsängeln till honom. Han sade: ”Har jag inte fyrtio år kvar?” Han sade: ”Gav du inte bort dem till din son Dâwûd?” Âdam förnekade och så gjorde hans avkomma. Âdam glömde och så gjorde hans avkomma. Âdam syndade och så gjorde hans avkomma.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3076).