ad-Dârimî om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-14
Författare: Imâm ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (d. 280)
Källa: ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 74

 

Kapitel: Nedstigningen

Till de giltiga bevisen för Nedstigningen i Allâhs (´azza wa djall) skrift som man argumenterar med mot dem som förnekar den, hör Hans (ta´âlâ) ord:

”Väntar de till dess Allâh kommer till dem med änglarna i molnens skuggor?”1

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”2

Och detta kommer att ske på Domedagen när Allâh stiger ned för att döma tjänarna:

”Och den Dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ned i våg efter våg, då tillhör det sanna herraväldet den Nåderike. Och för de otrogna skall detta bli en Dag av djupt elände.”3

Han som klarar av att stiga ned från samtliga himlar på Domedagen för att döma Sina tjänare klarar likaväl att stiga ned varje natt från en himmel till en annan. Om de då avvisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, hur gör de då med Allâhs (´azza wa djall) ord?

1 2:210

2 89:22

3 25:25-26