ad-Dadû är en lögnare

Fråga: En predikant i TV sade att det är mindre otro att säga att Qur’ânen är skapad och tillskrev åsikten Muhammad bin Nasr al-Khuzâ´î och sade att det verkar som att även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs tenderade till den åsikten1.

Svar: Han är en lögnare. Den som säger så är en lögnare. Den som säger att Qur’ânen är skapad hädar en större hädelse. Allâh har sagt att Qur’ânen är Hans tal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Qur’ânen är Allâhs tal:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”2

Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Den som säger att den är skapad hädar Allâh (´azza wa djall) eftersom han beljuger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och muslimernas samstämmighet. Jag tror inte att Muhammad bin Nasr al-Khuzâ´î (rahimahullâh) delade den åsikten. Och om han verkligen gjorde det så är den fel.

1Tv-programmet ”Iqrâ’”, programmet ”Fiqh-ul-´Asr”, 2007-05-08.

29:6