ad-Dadjdjâls ögon

Muslim sade:

169 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: Jag läste för Mâlik, från Nâfi´, från ´Abdullâh bin ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag drömde att jag befann mig vid Ka´bah. Jag såg en mörk man så vacker en mörk man bara kan vara och han hade ett pagehår så vackert ett pagehår bara kan vara. Hans hår var kammat och droppade av vatten. Han stödde sig på två män och gick runt Huset. Jag sade: ”Vem är detta?” Det sades: ”Messias, Maryams son.” Då såg jag en oerhört krullig man som saknade ett högra öga, som om det vore en utstickande (طافية) druva. Jag sade: ”Vem är detta?” De sade: ”Det är al-Masîh ad-Dadjdjâl.”

Ordet طافية har också rapporterats som طافئة. Den sistnämnda stavelsen betyder glanslös. Den första stavelsen betyder utstickande.

Därtill nämner denna hadîth att han saknar höger öga (أعور العين اليمنى). I en annan rapportering nämns det vänstra ögat. Bådadera har Muslim återberättat mot slutet av boken. Båda är förvisso korrekta.

al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) sade:

”Merparten av våra lärare rapporterar hadîthen i form av طافية, en formulering som majoriteten autentiserar. Den åsikten valde al-Akhfash. I så fall betyder ordet utstickande, som en druva som sticker ut från klasen. Andra bland våra lärare rapporterar den i form av طافئة. Hadîthen säger att hans öga är struket, varken djupliggande eller utstickande. Så ser en saftlös druva ut och på så vis autentiseras formuleringen som innehåller ordet طافئة.

En annan formulering säger att hans öga är جاحظ العين, det vill säga utstående som en himlakropp. I en annan formulering står det att ögat har en utstående pupill lik ett slem på väggen. Det autentiserar formuleringen med ordet طافية. Alla hadîther skall däremot kombineras och autentiseras såtillvida att det strukna ögat som är vare sig djupliggande eller utstickande är det defekta ögat vars stavning är طافئة, det vill säga högerögat som nämns i denna hadîth. I så fall är det utstående ögat som påminner om en himlakropp och ett slem på väggen ögat vars stavning är طافية , det vill säga vänsterögat. Så kombineras formuleringarna som nämner stavningarna طافية och طافئة.

Alltså anses han vara أعور på båda ögonen eftersom båda är defekta. Ordet أعور betyder defekt och nedsatt, framför allt när det är relaterat till ögat. Båda ad-Dadjdjâls ögon är ju defekta; ett saknas och ett annat är nedsatt.”

Denna förklaring är ytterst bra och Allâh vet bättre.