ad-Dadjdjâl är en människa

2808 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter er kommer en vilseledande och krullig lögnare som skall säga: ”Jag är er Herre.” Den som säger: ”Du är inte alls vår Herre. Vår Herre är Allâh, Honom litar vi till och Honom återvänder vi till. Vi ber Allâh skydda oss mot din ondska”, kommer inte att behärskas av honom.”

Rapporterad av Imâm Ahmad (5/372): Sulaymân bin Harb berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Ayyûb, från Abû Qilâbah.

Hadîthen är ett konkret bevis för att den störste ad-Dadjdjâl är en människa med huvud och krulligt hår. Han är alltså ingen immateriell betydelse för fördärv, vilket folk med svag tro anser.