Accepterad religion

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/25-26)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En dag när vi satt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man till oss med oerhört vita kläder och ett oerhört svart hår. Det syntes inte att han var resande och ingen av oss visste vem han var. Han satte sig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och placerade sina knän intill hans knän och lade sina handflator på sina lår. Han sade: ”Muhammad, underrätta mig om islam! Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Islam är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.” Han sade: ”Du har talat sanning.” Vi blev förvånade över att han frågade honom och sedan bekräftade att han hade talat sanning. Sedan sade han: ”Underrätta mig om tron!” Han sade: ”Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.” Han sade: ”Du har talat sanning!”

I denna hadîth lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ytliga handlingar kallas för islam och dold dogm för tro. Det betyder emellertid inte att handlingar exkluderas från tron eller bekräftelse från islam. Nej, det innebär bara en detaljering av en generalisering där allting är en och samma sak – religionen. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) därefter:

”Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.”[1]

Såväl bekräftelse som handling kallas för både tro och islam, ty Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är den enda religionen islam.”[2]

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”[3]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”[4]

Han berättade för oss att den enda religion som Han behagas av och godtar från Sina slavar är islam. En religion är varken accepterad eller behagande utan bekräftelse och handling.

[1] Muslim (8).

[2] 3:19

[3] 5:3

[4] 3:85