Acceptera sanningen från personen du inte tycker om

Muslimen är skyldig att undvika judarnas och de kristnas drag när de förnekar sanningen hos personen som de inte tycker om. Hatet till en person skall inte få dig att förkasta sanningen som han besitter.

Exempel på det är vad som sker idag. Om det finns en grupp eller sekt som hatar någon av de lärda, förkastar de all sanning som han besitter. Deras hat mot honom får dem att förkasta sanningen som han besitter, släcka den, locka från honom och varna för hans verk och kassettband om han så skulle följa sanningen. Varför? För att de inte tycker om honom.

Muslim! Du är ålagd att följa sanningen även om den skulle komma från personen du inte tycker om. Låt inte fientligheten och de själsliga lustarna hindra dig från att acceptera sanningen.