Acceptera inga bevislösa varningar

Jag råder hela världens muslimer i allmänhet och Senegals Salafiyyûn i synnerhet att frukta Allâh (´azza wa djall) och vara uppriktiga mot Honom i alla fall. Deras förhållande till prövningar skall vara Salafiyyûns och imamernas förhållande som är baserad på Qur’ânen och Sunnah. Till dessa förhållanden hör att de försäkrar sig när de hör förtal av Salafiyyûn och andra människor. Man måste försäkra sig och kräva bevis.

Dagens förtal som har splittrat Salafiyyûn är falska, fullständigt grundlösa och avvikande från Salafs metodik. Måhända skäms andra för att nyttja liknande tillvägagångssätt.

Således råder jag Salafiyyûn i Senegal att ha brödraskap sinsemellan och förkasta allt förtal så länge det inte är ackompanjerat med klara och tydliga bevis. Förtal utan bevis är orättfärdigt och en orsak att innovatörer avslår det. Frukta Allâh och anamma Salafs väg och acceptera ingens förtal av individer eller grupper utan bevis och belägg. Faktum är att en sådan falskhet måste förkastas.