Acceptera frun som hon är

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Huqûq da´at ilayhâl-Fitrah wa qarrarthash-Sharî´ah, sid. 26-27

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan har skapats av ett revben och hon kommer aldrig att bli riktigt som du vill. Om du skall njuta av henne så får du njuta av henne medan hon besitter sin snedhet, och om du skall rätta till henne så kommer du att knäcka henne; hennes knäck är hennes skilsmässa.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”2

Här lär profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt samfund hur en man ska behandla en kvinna och att han får acceptera det han får av henne. Ty hon är skapad på så vis att hon inte kan vara perfekt. Någon naturlig snedhet måste finnas i henne – och bara utifrån den naturlighet som hon är skapad med kan mannen åtnjuta henne.

Utifrån samma hadither ska en man jämföra kvinnans fina sidor med hennes dåliga sidor. Om han ogillar ett av hennes drag, får han jämföra det med ett annat drag som han gillar hos henne. Han ska inte titta på henne bara ur ett förargligt och föraktfullt perspektiv. Vissa män vill att deras hustrur är fullkomliga. Det är omöjligt. Följaktligen blir de frustrerade och går miste om att åtnjuta sina fruar. I värsta fall leder det till skilsmässa, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och om du skall rätta till henne så kommer du att knäcka henne; hennes knäck är hennes skilsmässa.”

Därför bör mannen ta lätt på och ha överseende med allt kvinnan gör så länge det inte påverkar religiositeten eller hedern negativt.

1al-Bukhârî (3331) och Muslim (1468).

2Muslim (1469).