Abûl-Hasan al-Ash´arîs tre dogmatiska faser

Ashâ´irah tillskriver sig Abûl-Hasan al-Ash´arî som gick igenom tre olika faser:

1 – Hans tillskrivning till Mu´tazilah.

2 – Hans sorti från dem. Han motsatte sig dem genom att anamma ett sätt mellan deras sätt och Ahl-us-Sunnahs dogm.

3 – Hans förflyttning till Salafs dogm. Då skrev han ”al-Ibânah fî Usûl-id-Diyânah” och andra böcker. Han ville träffa Allâh i det tillståndet.