Abûl-Hasan al-Ash´arî om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-14
Författare: Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî (d. 330)
Källa: al-Ibânah, sid. 99

 

Vad som bestyrker att Allâh har rest Sig över Tronen och ingenting annat, är det som har rapporterats om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned varje natt till den nedersta himlen och säger: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?” fram till gryningen.