Abû Tâlib konverterade inte till islam

Fråga: Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror konverterade aldrig till islam och dog i egenskap av otrogen, trots att han öppet försvarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hamnar detta under hadîthen:

Någon av er kan tillsynes utföra paradisets folks handlingar…”?

Svar: Han gjorde så av släktskap, vilket nämns i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء

Du kan inte leda dem du älskar på rätt väg, men Allâh leder den Han vill.”1

Abû Tâlib sade:

Hade inte Quraysh förtalat mig skulle jag uttalat den.”

Det vill säga trosbekännelsen.

Ibn Hishâm nämnde i sin biografi att al-´Abbâs berättade att han uttalade trosbekännelsen, men vid den tidpunkten hade han ännu inte konverterat till islam varför hans återberättelse avslås. Och vad beträffar hans ord:

Jag vet att Muhammads religion är sanning

och skapelsens bästa religion

Om det inte hade varit för klander och förtal

hade jag accepterat den öppet2

så fordrar de inte att han konverterade till islam. Han vägrade att konvertera till islam, vilket al-Bukhârî och Muslim rapporterade från al-Musayyab bin Huzn. Vår broder Qâsim bin ´Abdillâh at-Ta´zî har en värdefull avvisning av Dahlân som skrev en bok vid namn ”Asnâ al-Matâlib fî Islâm Abî Tâlib”.

128:56

2al-Bidâyah wan-Nihâyah (3/42).