Abû Talhahs dygd

Imâm Ahmad bin Shu´ayb an-Nasâ’î (d. 303)

Fadhâ’il-us-Sahâbah, s. 119

179 – ´Amr bin ´Alî underrättade oss: Mu´tamir berättade för oss: Jag hörde Humayd återberätta Anas, som berättade:

Abû Talhah sköt pilbåge framför Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), varvid Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sträckte på sig för att se var hans pilar hamnade. Då sade Abû Talhah: “Såhär, Allâhs Profet! Må mina föräldrar offras före dig. Min strupe före din strupe!”1

1Ibn Hibbân (2250), som autentiserade den.