Abû Salamahs dygd

Imâm Ahmad bin Shu´ayb an-Nasâ’î (d. 303)

Fadhâ’il-us-Sahâbah, s. 119

180 – ´Amr bin Yahyâ bin al-Hârith underrättade oss: Abû Sâlih underrättade oss: Abû Ishâq underrättade oss, från Khâlid, från Abû Qilâbah, från Qabîsah bin Dhu’ayb, från Umm Salamah, som berättade:

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till Abû Salamah. Hans ögon var öppna, så han stängde dem och sade: ”Allâh! Förlåt Abû Salamah och höj hans nivå bland de vägledda och ge hans kvarblivande avkomma en efterträdare. Förlåt oss och honom, Du världarnas Herre! Vidga hans grav och belys den åt honom.”1

1Muslim (920).