Abû Salamah

Publicerad: 2012-04-01
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/150-153)

Han var Abû Salamah bin ´Abdil-Asad bin Hilâl bin ´Abdillâh bin ´Umar bin Makhzûm bin Yaqadhah bin Murrah bin Ka´b.

Han var den store mästaren och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) di-bror och kusin från sin faster Barrah bint ´Abdil-Muttalibs sida.

Han var en av de tidigaste och första muslimerna.

Han utvandrade till Abessinien och därefter till al-Madînah.

Han deltog i slaget vid Badr och dog några månader efteråt.

Han hade flera barn som var följeslagare som ´Umar, Zaynab och andra.

När Umm Salamahs vänteperiod hade gått ut, gifte sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med henne. Hon rapporterade från sin make Abû Salamah bönen i samband med en olycka. Hon brukade säga:

”Vem är bättre än Abû Salamah?”

Hon trodde inte att Allâh skulle ge henne någon som honom. När hon då fick människornas mästare, blev hon överlycklig.

Han dog i medelåldern, tre år efter Hidjrah.

Ibn Ishâq sade:

”Han var den förste som utvandrade till Abessinien. Därefter återvände han tillsammans med ´Uthmân bin Madh´ûn och fick skydd av Abû Tâlib.”

De återvände när de fick höra att Makkahs invånare hade konverterat till islam i samband med att kapitlet an-Nadjm hade uppenbarats.

Mus´ab bin ´Abdillâh sade:

”I Abessinien fick han med Umm Salamah barnen Salamah, ´Umar, Durrah och Zaynab.”

De föddes innan Hidjrah.

Umm Salamah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni kommer till personen som har dött, skall ni tala väl. Det finns änglar som säger ”Âmîn” för det ni säger.” Hon sade: ”När Abû Salamah dog sade jag: ”Allâhs sändebud! Vad skall jag säga?” Han svarade: ”Säg: ”Allâh! Förlåt honom och ge oss en bra efterträdare.” Allâh gav mig en bättre efterträdare – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

1 Muslim (919).