Abû Mûsâs vin

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 400

1892 – Jag sade till Ahmad:

Har Abû Ishâq as-Sabî´î hört något från Abû Mûsâ al-Ash´arî?”

Han sade något i stil med:

Var ska han ha gjort det?”

Då nämnde jag hadîthen från Unays, från Abû Ishâq som sade:

Min fader skickade mig till Abû Mûsâ al-Ash´arî som bjöd mig på vin.”

Han dementerade den hadîthen kraftigt.