Abu Hanifah om Qur’anen

Vissa Ahl-ul-Hadîth har uttalat sig konkret om att det inte är bekräftat att Abû Hanîfah ansåg att Qur’ânen är skapad. Det rapporterade bland andra al-Khatîb al-Baghdâdî via al-Marrûdhî från Ahmad bin Hanbal.

Andra har återberättat från Abû Hanîfah att han sade att Qur’ânen är oskapad. Sådana återberättelser är kända i böcker som ”Târîkh Baghdâd” och ”Manâqib-ul-Imâm Abî Hanîfah”. Hur kan man då få för sig att Ahl-ul-Hadîth beskyllde Abû Hanîfah, som de för övrigt inte kunde vara utan, för något de rentvådde honom från och uteslöt honom från sin gemenskap till förmån för deras oliktänkare?