Abû Hanîfah och den nästan skilda kvinnan

Apropå Abû Hanîfahs (rahimahullâh) klipskhet, sade en man till sin hustru att hon är skild tre gånger om hon låter bli att tala med honom till gryningen.

Det är välkänt att de flesta imamer och deras anhängare anser att villkorlig skilsmässa räknas som skilsmässa och inget annat; när villkoret uppfylls, låt vara att han bara avsåg svordom, verkställs skilsmässan. Också anser de att trefaldig skilsmässa separerar kvinnan helt från mannen, ehuru han uttalar sig bara en gång. Den här mannen kunde inte hitta någon som frågade honom i fall han avsåg skilsmässa eller svordom, inte heller att någon sade att trefaldig skilsmässa på en gång räknas faktiskt som en enda skilsmässa.

Lägg till det att hustrun ville inte heller leva längre med honom. Följaktligen var hon tyst under natten. Mannen blev nervös och gick till Abû Hanîfah (rahimahullâh) och berättade vad som hade hänt. Han sade: ”I gryningen är min kvinna separerad från mig. Vad skall jag ta mig till?” Han sade: ”Det finns ett knep. Gå till böneutroparen och be honom att kalla till bön nu.”

Mannen gick till böneutroparen och berättade vad som hade hänt och vad imamen hade sagt. Det är välkänt att böneutrop mot slutet av natten är föreskrivet för att väcka de sovande. Böneutroparen gick för att kalla till bön och mannen gick hem till sin hustru. Då han började kalla sade hon till sin make:

”Lov ske Allâh som har räddat mig från dig.”

Då sade han:

”Lov ske Allâh som har kvarlämnat dig hos mig. Det är inte gryning än.”

Det är alltså harmlöst att använda sig av knep i tillåtna sakfrågor.