Abu Hanifah och Allahs närhet

För det åttonde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”:

Allâhs närhet och avlägsenhet syftar inte på avstånd utan på ära och vänlighet. Den lydige är nära Honom utan föreställning. Den olydige är avlägsen från Honom utan föreställning.”1

Detta är en sorts tolkning av de bevis som fastställer Allâhs närhet till Hans troende slavar, såsom:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

När Mina slavar frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.”2

I och med att Allâh är ovanför himlen så är himlens befolkning närmare Honom än vad jordens befolkning är. Ju högre upp profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) steg upp under Himmelsfärden desto närmare kom han Allâh. Att dementera den typen av närhet och säga att alla skapelser är lika nära är en sorts förnekelse. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Dessa människor bekräftar ingen verklig närhet. Den som anser att Hans nära och troende slavars närhet till Honom är enkom i form av Hans belöning och ynnest är en förnekande lögnare.”3

Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) sade också:

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på att Allâh är ovanför tronen och att tronens bärare är närmare Allâh än vad andra är, att änglarna i den sjunde himlen är närmare Allâh än vad de i den sjätte himlen är, att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom allt närmare sin Herre medan han steg uppför himlarna4 och att hans uppstigning var inte bara till en skapelse i mängden. Likaså anser de att den bedjandes själ närmar sig Allâh när han är i Sudjûd ehuru han befinner sig på jorden. Detta konstaterar Qur’ânen.”5

Det bevisar att utsagan i ”al-Fiqh al-Akbar” avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i sakfrågan varför vi rentvår Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) från den.

Se hur denna korta avhandling på sex sidor innehåller flera saker som går emot Salafs och Ahl-us-Sunnahs dogm. Är det möjligt att den har skrivits av en väldig imam som till och med upplevde vissa följeslagare och stora efterföljare? Det är faktiskt Imâm Abû Hanîfahs rätt att vi rentvår hans namn från denna bok och dess innehåll som går emot Salafs dogm.

1al-Fiqh al-Akbar, sid. 306

22:186

3Madjmû´-ul-Fatâwâ (6/12).

5Madjmû´-ul-Fatâwâ (6/7).