Abû Hanîfah är vår Imâm och förebild

publicerad
15.03.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Referens: https://www.alwaraqat.net/content.php?1325-%C7%E1%D4%ED%CE-%C7%E1%DD%E6%D2%C7%E4-%AB%C3%C8%E6-%CD%E4%ED%DD%C9-%D1%CD%E3%E5-%C7%E1%E1%E5-%D1%CD%E3%C9-%E6%C7%D3%DA%C9-%E6%DB%DD%D1-%E1%E5..%BB

Datum: 1433-04-14/2012-03-07

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Jag hörde hur du sade under lektionen ”Abû Hanîfah (rahimahullâh)”, du bad om nåd för honom…

Svar: En vid nåd. Må Allâh visa honom en vid nåd och förlåta honom. Han är vår Imâm och förebild. Låt den som vill behagas, behagas. Låt den som vill förargas, förargas.