Abû Hanîfah är en imam och inte en innovatör

Fråga: Är Abû Hanîfah en innovatör? Skall man följa uttalanden från Salaf som förtalade honom eller från de senare generationerna som ursäktade honom?

Svar: Det skall varken sägas eller fastställas att Abû Hanîfah är en innovatör. Det är inte tillåtet att tala så. Abû Hanîfah är en av de fyra imamerna. Han var den förste av dem. Han var dock inte felfri. Ingen är felfri. De fel som Abû Hanîfah har fallit i och att han tillhörde rättsskolan som lade stor vikt vid analogi tillåter inte att han förtalas och anses som innovatör. Det gjorde vissa som förtalade honom utöver gränserna och kallade Abû Hanîfah för ”Abû Djîfah (As)”. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet att säga så.

Det har inte funnits en imam eller en lärd, bortsett från sändebuden och profeterna, som inte har fallit i fel. De nämner det och avsvär sig felet. De fel som Abû Hanîfah föll i skall klargöras för människorna och korrigeras.

Det är inte tillåtet att fördöma Abû Hanîfah, locka från honom och varna för hans förståelse. Det har Ahl-us-Sunnah aldrig gjort. Den ende som gör det är personen som är okunnig om kunskapsbaserade forskningar inom olika frågor och de lärdas meningsskiljaktigheter. De kan göra fel i vissa Fiqh-frågor och korrigeras av människor som har mindre kunskap än vad de har. Det kan finnas folk idag som observerar fel hos imamerna och har rätt i sina observationer eftersom denne fick tag på beviset. Imamerna förnekar inte det. De fyra imamerna förnekar inte det. Faktum är att ash-Shâfi´î sade:

”När ni hittar en hadîth skall ni berätta den för mig. Ni är kunnigare om hadîth. Om mina ord motstrider Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord skall ni ignorera mina ord.”

Alla avsvär sig.

En imam som gör fel skall inte förtalas. I stället skall felet klargöras om han tillhör de lärda som följer bevisen i den ädla Qur’ânen och den rena Sunnah – må Allâh vara dem nådig.