Abû Hanîfah al-Kûfî

Publicerad: 2004-09-13
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (6/390)

 

Imamen, Religionens Faqîh och Iraks ´Âlim; Abû Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit bin Zûtâ at-Taymî, al-Kûfî, betjänt till Taymullâh bin Tha´labah. Det sägs att hans ursprung var persiskt.

Han föddes året 80 under de mindre Sahâbahs tid. Han såg Anas bin Mâlik när han kom till dem i Kûfah. Däremot har det inte bekräftats att han har hört hadîth från någon av dem.

Han rapporterade från ´At⒠bin Abî Rabâh och han är hans största och främsta lärare enligt honom själv, ash-Sha´bî, Tâwûs, men det är inte autentiskt, ´Amr bin Dînâr, Nâfi´, Ibn ´Umars betjänt, az-Zuhrî, Abû Ishâq as-Sabî´î m fl.

De som har rapporterat från honom är hans son Hammâd bin Abî Hanîfah, ´Abdullâh bin al-Mubârak, Zufar, ´Abdur-Razzâq, Abû Nu´aym, Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî, Wakî´, Abû Hamzah as-Sukkarî, Abû Yûsuf Ya´qûb al-Ansârî m fl.

Ahmad al-´Idjlî sade:

””Abû Hanîfah var en sidenförsäljare.””

Abû ´Abdir-Rahmân al-Muqrî sade:

””Abû Hanîfah var från Babylon.””

Yahyâ bin Ma´în sade:

””Abû Hanîfah var pålitlig. Han berättade endast den hadîth han memorerade och han berättade ingen hadîth han inte memorerade.””

Abû Hanîfah sade om sin lärare Hammâd bin Abî Sulaymân:

””En dag kom jag till Basrah och jag trodde att jag inte skulle ställas någon fråga utan att jag kunde svara på den. Plötsligt började de fråga mig om saker och ting jag inte hade någon aning om. Då lovade jag mig själv att aldrig lämna Hammâd så länge han  levde. Jag gjorde honom sällskap i arton år.””

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

””Om inte Allâh hade hjälpt mig med Abû Hanîfah och Sufyân, hade jag varit som alla andra människor.””

Hudjr bin ´Abdil-Djabbâr sade att det sades till al-Qâsim bin Ma´n: ”

”Vill du vara en av Abû Hanîfahs elever?” Då sade han: ””Aldrig någonsin har människorna suttit med någon som är mer gagnande än Abû Hanîfah. Kom och låt oss gå till honom.” När de väl kom till honom, höll han sig fast vid honom och sade: ”Jag har aldrig sett någon liknande.””

Asad bin ´Amr sade:

””Abû Hanîfah bad ´Ish⒠och Fadjr med en tvagning i fyrtio år.””

Abû Yûsuf sade:

””Under tiden som jag en dag gick med Abû Hanîfah hörde jag en man säga: ””Det där är Abû Hanîfah. Han sover aldrig på nätterna.”” Då sade Abû Hanîfah: ””Jag svär vid Allâh att det inte sägs något om mig som jag inte gör.”” Han tillbringade nätterna i förrättning av bön, ödmjukhet och böner.””

´Abdur-Rahmân bin Muhammad bin al-Mughîrah sade:

””Jag såg Abû Hanîfah som gammal ge Fatâwâ till folket i en av Kûfahs moskéer. På huvudet hade han en svart, lång mössa.””

Abû Yûsuf sade:

””Abû Hanîfah hade en måttlig kropp. Han hade den bästa skepnaden bland människorna och han var vältaligast.””

Hammâd bin Abî Hanîfah sade:

””Min fader var vacker. Han var brun och han hade en fin figur. Han doftade mycket parfym och var mycket präktig. Han talade endast när han svarade på frågor och han (rahimahullâh) brukade aldrig ge sig in i det som inte angick honom.””

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

””Jag har aldrig sett någon människa som är så vördig i sina sittningar som Abû Hanîfah. Inte heller har jag sett någon som har ett så fint uppförande och så fin mildhet som Abû Hanîfah.””

Qays bin Rabî´ sade:

””Abû Hanîfah var from och gudfruktig.””

Sharîk sade:

””Abû Hanîfah talade lite och var mycket klok.”

Abû ´Âsim an-Nabîl sade:

”“Abû Hanîfah kallades för ”käppen” för att han förrättade bönen så mycket.””

Abû Yûsuf sade:

””Varje natt brukade Abû Hanîfah läsa ut Qur’ânen i en Rak´ah.””

Yazîd bin Hârûn sade:

””Jag har inte sett någon som är mildare än Abû Hanîfah.””

Abû Mu´âwiyah ad-Dharîr sade:

””Att älska Abû Hanîfah hör till Sunnah.””

al-Khuraybî sade:

””Endast en avundsjuk eller okunnig person talar illa om Abû Hanîfah.””

´Alî bin ´Âsim sade:

“”Om man skulle väga Abû Hanîfahs kunskap med hans alla hans samtida människors, hade hans kunskap vägt mer.””

Hafs bin Ghayyâth sade:

””Abû Hanîfahs tal inom Fiqh är precisare än poesi – ingen annan än en okunnig person kritiserar honom.””

Det sägs att al-A´mash ställdes en fråga och han sade:

””Den som kan denna fråga är sidenhandlaren an-Nu´mân bin Thâbit. Jag anser att hans kunskap har välsignats.””

Harîr sade:

””Mughîrah sade till mig: ”Sitt med Abû Hanîfah. Om Ibrâhîm an-Nakha´î hade levt i dag, skulle han suttit med honom.”””

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

””Abû Hanîfah är den kunnigaste människan inom Fiqh.””

Hans biografi kan fylla flera volymer – må Allâh vara nöjd med honom. Han dog som en martyr i fängelset år 150. Han blev sjuttio år gammal och hans grav är i Bagdad – och Allâh vet bättre.