Abû Dâwûd om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-14
Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)
Källa: as-Sunan (4716)

 

“Kapitel: Avvisning av Djahmiyyah: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när det återstår en tredjedel av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”