Abû Bakrs öppna lucka

al-Bukhârî sade:

467 – ´Abdullâh bin Muhammad al-Dju´fî berättade för mig: Wahb bin Djarîr berättade för mig: Min fader berättade för mig: Ya´lâ bin Hakîm berättade för mig, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

”I samband med sjukdomen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog under kom han ut med bandagerat huvud, satte sig på predikstolen och lovade Allâh. Därefter sade han: ”Ingen människa har gjort större uppoffringar för mig med sitt sällskap och sin egendom än Abû Bakr bin Abî Quhâfah. Om jag hade valt en förtrogen frånsett min Herre skulle jag valt Abû Bakr, men den islamiska kärleken är bättre. Stäng igen allas luckor i den här moskén frånsett Abû Bakrs lucka.”

Att Abû Bakrs lucka skulle förbli öppen indikerar på att han skulle vara kalifen efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket de lärda har nämnt. Det är ju naturligtvis uppenbart. Kalifen måste ju alltid vara i moskén och ta emot människor, tala med dem och samtala med dem.