Abû Bakrs kalifat var indikerat

al-Bukhârî sade:

114 – Yahyâ bin Sulaymân berättade för oss: Ibn Wahb berättade för mig: Yûnus underrättade mig, från Ibn Shihâb, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh, från Ibn ´Abbâs som sade:

”När profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) smärtor hade blivit allt starkare sade han: ”Jag skall skriva en skrift till er varefter ni inte kommer att gå vilse.” ´Umar sade: ”Profeten har överväldigats av smärta. Vi har Allâhs skrift. Den räcker för oss.” De blev oense och rösterna höjdes. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Res er upp och lämna mig. Det skall inte tvistas i min närvaro.” Ibn ´Abbâs gick ut och sade: ”Det som hindrade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skriva var verkligen en katastrof.”

De lärda är oense om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag skall skriva en skrift till er varefter ni inte kommer att gå vilse.”

Om syftet är att ni inte kommer att gå vilse inom Sharî´ah, så råder det inga tvivel om att Qur’ânen är bättre än det. Därför sade ´Umar:

”Vi har Allâhs skrift. Den räcker för oss.”

Ty Allâhs skrift är det bästa som skrivits ned.

Om syftet är att ni inte kommer att gå vilse inom kalifatet och att allteftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg att han blev sjukare ville han skriva om kalifatet, så hörde det till Allâhs nåd att Han fick ´Umar ha en invändning så att Abû Bakr kunde väljas av följeslagarna med nöje. Trots det anvisade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hans kalifat. Han lät honom vikariera för honom i samband med vallfärden 9. Det råder enighet om att Abû Bakr ledde folket i vallfärden det året. Att han lät honom leda folket i vallfärden anvisade att han skulle vara människornas kalif efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade Abû Bakr att leda folket i bönen och sade:

”Kalla hit Abû Bakr.”1

De försökte få ´Umar leda bönen, men han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick inte med på att någon annan än Abû Bakr skulle leda den.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Men Allâh och de troende vägrar någon annan än Abû Bakr.”2

När en kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han till henne:

”Kom tillbaka senare.” Hon sade: ”Om jag inte hittar dig då?” Han svarade: ”Om du inte hittar mig får du gå till Abû Bakr.”3

Det verkar som att hon syftade på om han inte levde då. Allt detta antyder på att Abû Bakr skulle vara kalifen. Lägg till följeslagarnas val av honom så framstår hans kalifat än klarare.

1al-Bukhârî (679) och Muslim (418).

2Muslim (2387).

3al-Bukhârî (3659) och Muslim (2386).