Abû Bakrs handlingar till paradiset

Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-Naysâbûrî (d. 261)

al-Musnad as-Sahîh (1029)

1029 – Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Marwân berättade för oss, från Yazîd, från Abû Hâzim al-Ashdja´î, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vem av er vaknade fastande?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Han sade: ”Vem av er var med ett begravningståg i dag?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Han sade: ”Vem av er har gett mat till en fattiglapp idag?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Han sade: ”Vem av er har besökt en sjukling i dag?” Abû Bakr sade: ”Jag.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Dessa enas inte i en person utan att han träder in i paradiset.”