Abû Bakr as-Siddîq lyfte på händerna i bönen

Angående Abû Bakr as-Siddîqs hadîth rapporterade al-Hâkim Abû ´Abdillâh via Abû Ismâ´îl at-Tirmidhî som sade:

”Jag bad bakom Abûn-Nu´mân Muhammad bin al-Fadhl. Han lyfte på händerna i samband med Takbîr när han inledde bönen, när han gick ned i Rukû´och när han gick uppför Rukû´. Han bad korrekt. Efter bönen frågade jag honom: ”Vem ber såhär?” Han sade: ”Jag bad bakom Hammâd bin Zayd och han bad såhär. Jag frågade honom vem som ber sådär. Han sade: ”Jag bad med ´Atâ’ bin Abî Rabâh och han bad såhär. Jag frågade honom vem som ber sådär. Han sade: ”Jag bad med ´Abdullâh bin az-Zubayr och han bad såhär. Jag frågade honom vem som ber sådär. Han sade: ”Jag bad bakom Abû Bakr as-Siddîq och han bad såhär. Han lyfte på händerna när han gick in i bönen, när han gick ned i Rukû´ och när han gick uppför Rukû´. Han sade: ”Jag bad bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som brukade göra likadant.”

Rapporterad av al-Hâkim via Abû ´Abdillâh as-Saffâr, från Abû Ismâ´îl. Han och al-Bayhaqî sade:

”Dess berättare är pålitliga.”

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal rapporterade från sin fader som rapporterade från ´Abdur-Razzâq som sade:

”Makkahs invånare lärde sig bönen av Ibn Djuraydj som lärde sig bönen av ´Atâ’ som lärde sig bönen av Ibn-uz-Zubayr som lärde sig bönen av Abû Bakr som lärde sig bönen av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ibn Djuraydj lyfte på händerna i bönen.”