Abû Bakr al-Makkî om Mâlik ad-Dârs berättelse

Publicerad: 2011-01-18
Författare: ´Allâmah Abû Bakr Muhammad ´Ârif al-Makkî (d. 1349)
Källa: Fasl-ul-Maqâl wa Irshâd-udh-Dhâl fî Tawassul-il-Djuhhâl, sid. 108-109

 

I den här drömmen förekommer det ett bevis mot mannen och hans likar, ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte till dem ”Jag kommer att be om regn för er”. Istället befallde han ´Umar att tillsammans med folket be om regn. Men vissa bland dem säger att mannen som drömde detta var Bilâl bin al-Hârith. Dock har vissa bluffare ersatt honom med mannen och tillskrivit honom al-Bayhaqî och Ibn Abî Shaybah.

Vad gäller det som har rapporterats i al-Bayhaqî och Ibn Abî Shaybah, rör det sig om en okänd man, vilket al-Hindî och andra än honom har sagt, vars namn, för att inte tala om tillstånd, är okänt. På den här tiden besöktes al-Madînah av människor från fjärran; araber, icke-araber, civiliserade och beduiner. Denna handling han har utfört motstrider det följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) brukade göra. Hade det funnits någon annan rapportering från någon annan än den här okända mannen skulle de som anstränger sig för att skänka gravdyrkarna seger ha nämnt den.