Abû Bakr al-Makkî om den blindes Tawassul

Publicerad: 2011-01-20
Författare: ´Allâmah Abû Bakr Muhammad ´Ârif al-Makkî (d. 1349)
Källa: Fasl-ul-Maqâl wa Irshâd-udh-Dhâl fî Tawassul-il-Djuhhâl, sid. 97-98

 

Samma sak gäller den blindes hadîth. Han bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att be Allâh att Han återger honom synen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde då honom en bön och han beordrade honom att han ber Allâh att Han bönhör Sin profets bön. Detta tyder på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad för honom och beordrade honom att be Allâh att Han bönhör hans bön och att orden ”Allâh, sannerligen ber Jag Dig och vänder mig till Dig vid Din profet Muhammad, barmhärtighetens profet.”, betyder ”hans bön och medling”.