Abû Bakr al-Ismâ´îlî om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-14
Författare: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (d. 371)
Källa: I´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth, sid. 403

 

Ahl-ul-Hadîth anser att Han (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen baserat på de autentiska hadîtherna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta skall man dock inte föreställa sig.