Abrogation i Qur’ânen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/199)

Abrogation i Qur’ânen är ett faktum och innebär att Allâh (ta´âlâ) avskaffar en tidigare dom med en senare dom. Abrogation bekräftas i Qur’ânen, Sunnah och av samstämmigheten. Endast ett fåtal tycker annorlunda, och även den oenigheten är endast relaterad till ordval. Abrogation bevisas bland annat i Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Varje vers som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Allâh har allt i Sin makt?”1

الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

Allâh som känner er svaghet har lättat på er börda.”2

عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ

Allâh vet att ni här misstog er och Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda.”3

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Jag brukade förbjuda er att besöka gravar. Besök dem! De påminner er om nästa liv.”4

Muslimer har alltid bekräftat abrogation. Däremot överdriver vissa lärde i den bemärkelse att så fort de inte klarar av att kollationera en vers med en annan, säger de att en är avskaffad. För att hävda abrogation krävs två krav:

1 – Det ska vara omöjligt att kollationera eller överväga två bevis.

2 – Det ska vara möjligt att bekräfta det abrogerande bevisets datum.

12:106

28:66

32:187

4Muslim (977) och at-Tirmidhî (1054).