Abort pga. skilsmässa

Fråga: Enligt läkaren är min maka havande i första månaden. Jag vill inte ha henne och har bestämt mig för att skilja mig från henne. Får vi abortera fostret då vi inte vill förbli gifta?

Svar: Det får ni inte göra. Måhända gagnar Allah er med det fostret. Abortera inte det. Det är faktiskt en gåva från Allah (´azza wa djall).