Abort om barnet kommer att bli handikappat

Fråga: Läkarna har sagt att barnet kommer att vara handikappat när det föds. Är det tillåtet att göra abort?

Svar: Nej. Hon skall låta Allâh ta hand om det även om det är handikappat. Hon skall låta det vara. Hon skall inte döda en människa för att det är handikappat. Det är inte tillåtet.

Det är endast tillåtet att göra abort om läkarnas styrelse säger att graviditeten kommer att orsaka hennes död och styrelsen al-Ladjnah ad-Dâ’imah godkänner det. I detta fall är det tillåtet med abort. Man leker inte med liv och graviditeter.