Abort innan fostret blir 40 dagar

Fråga: Är det tillåtet att göra abort om fostret inte har blivit fyrtio dagar?

Svar: Det är inte tillåtet att göra abort. Varför skall det göras abort? Det är inte tillåtet att abortera en graviditet. Det enda undantaget är om läkarna konstaterar att fostret utsätter modern för fara. I så fall är aborten tillåten.