Abort är dråp

Fråga: En kvinna har fött två gånger tidigare. I båda fallen dog barnen fyrtiofem dagar efter födseln. Läkarna säger att sjukdomen är sällsynt. Hon är gravid nu i den fjärde månaden. Läkarna vill ta tester på fostret för att se om det bär på samma sjukdom som de tidigare barnen. I så fall tänker de göra abort. Vad skall hon göra?

Svar: Det är inte tillåtet att göra abort efter att det har blåsts en själ i fostret. Det är dråp. Det är inte tillåtet. Hon får förlita sig på Allâh och lämna över frågan till Allâh. Om det överlever tillkommer Allâh lov och pris och om det dör klagar man inför Allâh.