´Abdur-Rahmân bin ´Awf tillhör den absoluta eliten

Hadîthen om att ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) kommer endast att inträda paradiset krypandes är falsk. Den rapporteras av Abû Nu´aym via en man vars underrättningar de Hadîth-lärda är enade om att förkasta. Hadîthen går emot bevisen och Salafs och imamernas enighet. ´Abdur-Rahmân bin ´Awf tillhörde samrådet som bestod av de bästa människorna efter Abû Bakr och ´Umar. Samrådet bestod av ´Uthmân, ´Alî, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, az-Zubayr, Talhah och Sa´d – må Allâh vara nöjd med dem allesammans. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) överlämnade kalifatet till dessa sex och berättade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med dem när han dog. Därefter lämnade tre stycken över sina poster till ´Uthmân, ´Alî och ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och lät med nöje ´Abdur-Rahmân bin ´Awf välja åt samfundet. Hur kan en person i det tillståndet inträda paradiset senare eller krypandes? Om han inträder paradiset krypandes på grund av sin rikedom, så kommer även andra rika följeslagare som ´Uthmân, Talhah, az-Zubayr, Sa´d bin Mu´âdh, Sa´d bin ´Ubâdah och Usayd bin Hudhayr göra det. Det fanns ju även rika profeter såsom Ibrâhîm, Dâwûd, Sulaymân och Yûsuf (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).