´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliqs förtal av följeslagarna

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq säger:

“Samrådets position i islam är en av de allvarligaste och ädlaste frågorna, ty det är den viktigaste frågan som berör muslimernas angelägenheter och deras politik. Likaså var det den första pelaren inom den islamiska ordningen som föll samman, vilket al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) sade. Det var två personer som saboterade det muslimska folkets ordning: ´Amr bin al-´Âs då han rådde Mu´âwiyah att resa Qur’ân-kopiorna (på spjuten) och al-Mughîrah bin Shu´bah då han rådde Mu´âwiyah att låta Yazîd få rätt till trohetslöftet. Om inte detta skulle ha ägt rum, hade det funnits ett Samråd fram till Domedagen.” (ash-Shûrâ fî Dhill Nidhâm al-Hukm al-Islâmî, sid. 6)

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq anser att dessa två följeslagare har saboterat det muslimska folkets ordning samt rivit en av den islamiska domens pelare. Om han nu verkligen respekterade dessa män och följde Salafs metodik rörande att tiga om följeslagarnas misstag, skulle han då ha rapporterat denna lögn som har tillskrivits al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh)? Var är dess berättarkedja? Och om dess berättarkedja skulle vara autentisk, hade det ändå inte varit tillåtet för honom att rapportera den. Han hänvisade till as-Suyûtîs bok ”Târîkh-ul-Khulafâ’” (sid. 79) men jag kunde inte finna det han hänvisade till.

Därefter fann jag hans ord i Yazîd bin Mu´âwiyahs biografi i den omnämnda boken (sid. 205-206). Han sade:

”Jag anser att al-Hasan al-Basrî är för ädel för att säga något liknande. Jag är inte förvånad att detta är en lögn som Râfidhah har hittat på för att smutskasta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

Jag förvånas över att ´Abdur-Rahmân rapporterar detta tal och sprider det just i en Râfidhî-omgivning och på så sätt beväpnar dem med vapen så att de kan tala illa om tre av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare: ´Amr bin al-´Âs, al-Mughîrah bin Shu´bah och Mu´âwiyah bin Sufyân (radhiya Allâhu ´anhum).

Så lätt han tar på att motsätta sig Salafs metodik om att hålla tyst om följeslagarnas inbördes konflikter och de stränga orden från Imâm Ahmad, Abû Zur´ah, Yahyâ bin Ma´în och andra mot dem som skymfar eller nedvärderar någon av dem.