´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh om Saudiarabien

Alltsedan Saudiarabien grundades för mer än två sekler sen är det – och lov och pris tillkommer Allâh – ett Salafiyyah-land som styr med Allâhs föreskrift. Så har det fortsatt stabilt med Allâhs (subhânah) hjälp. Det följer fortfarande samma metodik och lov och pris tillkommer Allâh. Allâh har gagnat med det islam och muslimerna på många fält. När det kommer till kunskapen har det spridit korrekt och Sharî´ah-baserad kunskap. Likaså har det spridit kallet till Allâhs religion över hela världen. Det har spridit böcker och framför allt Allâhs (subhânah) skrift.

Det bryr sig om muslimernas behov överallt och hjälper till. Det ser hela tiden till att stödja samfundets frågor. Det är allmänt känt och bevittnat av fiender och vänner.

Det lägger ned en väldig vikt vid att se efter de två Heliga moskéerna och underlätta vallfärden och ´Umrah. Det bygger moskéer och islamiska center över hela världen och mycket annat.