´Abâ’ah med vida ärmar

Fråga: Vad är domen för att kvinnan har på sig en ´Abâ’ah med vida ärmar? De täcker händerna och är inte utsmyckade.

Svar: Jag anser att våra kvinnor måste ha en islamisk personlighet och fortsätta ha på sig den vanliga ´Abâ’ah som läggs ovanpå huvudet. Den täcker bättre. En ´Abâ’ah som läggs på axlarna avslöjar axlarnas former och halsens längd. Likaså finns det en risk att det hela eskalerar. Kvinnorna kommer inte att nöja sig med det. Sålunda anser jag att kvinnan skall vidhålla sin ´Abâ’ah som läggs ovanpå huvudet och täcker resten av kroppen.