Abâ Butayn om att inte göra Takfîr innan Iqâmat-ul-Hudjdjah

Den som säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och sedan faller i större avguderi, som att tillbe döda och frånvarande och be dem om saker och ting och att de avvärjer svårigheter och avlägga eder i deras namn och offra för dem, är en avgudadyrkare oavsett om han vill eller inte:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida.”

مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

”Allâh utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Allâhs sida och Elden skall bli hans sista hemvist.”1

Därtill är handlingen avguderi och den som praktiserar det är otrogen.

Men, som Shaykhen [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] sade, skall man inte säga att personen är otrogen till dess att det klargörs för honom vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har kommit med. Om han vidhåller efter klargörandet, förklaras han vara otrogen. I detta fall blir hans liv och egendom tillåtna att tagas.

1 5:72