De troende och makthavaren

Fråga: Vad säger ni om den som förtalar makthavarna eftersom det råder demokratisk frihet?

Svar: Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik är att makthavarna inte revolteras. Revolten kan ske muntligt, i form av förtal, nedvärdering eller hets mot dem, och väpnat. Bådadera är revolt mot makthavarna. Istället skall man härda med sanningen, samarbeta om fromhet och gudsfruktan, vänta på bättre tider och inte tappa hoppet. Det är de troendes väg.