Moder ignorerar sonens råd

1803 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en moder som vare sig ber eller tvår sig ordentligt. Hennes son befaller henne och lär henne, men hon vägrar ta till sig och säger: ”Jag är äldre än du. Ska du lära mig?” Ska modern bojkottas eller slås för det? Ahmad svarade:

Nej. Han ska lära henne, tala med henne och befalla henne vänligt.”