Därför kunde hennes kinder beskrivas

3153 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Måhända berättar kvinnan vad hennes make gör med henne i enrum. Måhända berättar mannen vad hans maka gör med honom i enrum.” En kvinna med missfärgade kinder reste sig upp och sade: ”Vid Allâh! Bådadera gör det!” Han sade: ”Gör inte det. Ska jag inte berätta för er vad det påminner om? Det är som att en manlig djävul träffar en kvinnlig djävul på vägen och lägrar henne medan folk tittar på.”1

Hadîthen är ett av många bevis för att kvinnans ansikte är ingalunda blygd. Inte hade Abû Sa´îd kunnat beskriva hennes kinder om hennes ansikte vore täckt. På samma sätt beskrevs hon av Djâbir och andra.

1Ahmad. Den intygas av Abû Hurayrahs hadîth som rapporteras av Ibn Abî Shaybah, Abû Dâwûd (1/339), al-Bayhaqî och Ibn-us-Sunnî (609).