Ska vi istället referera till ignoranter?

Fråga: Vissa bröder förtalar de stora lärdes utslag kring förhållandet till islamiska grupper. Vad råder ni sådana bröder?

Svar: Angående de stora lärde som utgör en förebild och referens, förtalas de bara av individer som skadar sig själva. Alldeles nyligen citerade jag at-Tahâwî som sade:

”Salafs lärde bland föregångsmännen och deras efterträdare ska enbart nämnas på ett fint sätt. Den som nämner dem på ett fult sätt är vilsen.”

Vem ska det refereras till om folk förtalar och nedvärderar de stora lärde som ska utgöra en referens i utslag och kunskap? Vem ska det annars refereras till? Vilka andra alternativ finns? Ignoranterna? De högmodiga? Ska de utgöra en referens? En sådan person skär vägen till kunskap, sanning och vägledning. Ty kunskap, vetskap om sanning och utslag går via de berättigade och är referenser. Om de förtalas nedvärderas både de och deras utslag. Följaktligen börjar folk referera till ignoranter och okunniga varpå villfarelse och vilseledning är ett faktum.