349. Kvinnosamling i den avlidnes hem

Fråga 349: Efter en bortgång samlas kvinnor i den avlidnes hem varefter en kvinna läser Qur’ânen och erinran för dem. De gör så tre dagar, en vecka och slutligen en månad efter den dödes bortgång till dess att änkans sorgetid är över. Är handlingen tillåten?

Svar: Handlingen är otillåten och innovativ. När en människa råkar ut för en olycka påbjuds hon att säga:

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها

”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända. Allâh! Belöna mig i min olycka och ge mig något ännu bättre efteråt.”

Kvinnornas omnämnda handling är innovation i grund och botten. Att de upprepar den efter tre dagar, en vecka och en månad är ytterligare en innovation.