24. Fjortonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

24 – Det återberättas en god berättarkedja till Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det första Allâh skapade var pennan. Han tog tag i den med Sin högra hand och båda Hans händer är högra. Han skrev ned jordelivet och allt som skall ske i det.”1

Baqiyyah bin al-Walîd rapporterade den från Arta’ah bin al-Mundhir, från Mudjâhid, från Ibn ´Umar.

1Ibn Abî ´Âsim (106) och al-Âdjurrî, sid. 175