Davids glödande hat mot otrogna och syndare

19Döda de onda, Gud!

Låt mördarna försvinna,

20de som trotsar dig med sina ränker

och fåfängt höjer sin röst mot dig.

21Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre,

och avsky dem som reser sig mot dig?

22Jag hatar dem med glödande hat,

mina fiender har de blivit.

23Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,

pröva mig och känn min oro,

24se om min väg för bort från dig,

och led mig på den eviga vägen.