14. Tolfte beviset från Sunnah för Allâhs händer

13 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skrev en bok med Sin hand och lade den hos Sig ovanför tronen: Min nåd har övervunnit Min vrede.”1

Hadîthen är autentisk.

1al-Bukhârî (3194) och Muslim (2107).