Salaf, kvinnor och familjer 7.1

1 – Ibn-ul-Madînî berättade att han hörde Sufyân bli frågad om Ibn Ishâq och varför folket i al-Madînah inte återberättade från honom. Han sade:

”Jag satt med Ibn Ishâq för drygt 70 år sedan. Ingen i al-Madînah anklagade honom för något. Ingen sade något om honom.” Jag sade: ”Satt Ibn Ishâq med Fâtimah bint al-Mundhir?” Han sade: ”Han berättade för mig att hon har återberättat för honom och att han gick in till henne.”

Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Jag hörde Hishâm bin ´Urwah säga: ”Ibn Ishâq har återberättat från min hustru Fâtimah bint al-Mundhir. Jag svär vid Allâh att han aldrig har sett henne.”

Hishâm är trovärdig i sin svordom. Han har inte sett henne, men mannen har inte heller sagt att han har sett henne. Han har bara berättat att hon har berättat för honom. Jag själv har hört från flera kvinnor utan att ha sett dem. Likaså rapporterade flera efterföljare från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) utan att någonsin se hennes gestalt1.

2 – Ibn Ma´în sade:

”Jag har fått reda på att Sharîk, ath-Thawrî, Isrâ’îl, Fudhayl bin ´Iyâdh och andra lärda i Kufâh föddes i Khurâsân. Deras fäder skickades dit i militärtjänst. Vissa av dem fick barn med slavinnor, andra gifte sig. När de var klara skickades de till Kûfah. Masrûq, som bevittnade Kamelkriget med ´Alî, är ath-Thawrîs farfar.”2

17/38.

27/242.