Fastande kvinna badar efter gryningen

Fråga: En kvinnas månadscykel upphör innan gryningen men hon badar först efteråt. Vad är domen för hennes fasta?

Svar: Om det är Ramadhân och hon är säker på att hon har blivit ren, om än med en minut innan gryningen, måste hon fasta. Den dagens fasta är alltså giltig eftersom hon fastade i ett rent tillstånd. Att hon inte hinner bada innan gryningen infaller spelar ingen roll. Detsamma gäller mannen som blir sexuellt oren på grund av samlag eller våta drömmar och badar först efter gryningen; hans fasta är korrekt.

Med det sagt vill jag påminna om en sak: Vissa kvinnor tror att om de har fastat hela dagen och sedan fått sin månadsperiod innan ´Ishâ’, så är den dagens fasta ogiltig. Det tänket är grundlöst. Om en kvinna får sin månadscykel ett ögonblick efter solnedgången, anses hennes fasta vara fullbordad och korrekt.